vergaderdata

2022

donderdag 27 januari = vervallen wegens corona

donderdag 24 maart

donderdag 19 mei

donderdag 22 september

donderdag 24 november

elke 4e donderdag van de maanden januari – maart – mei – september – november.

aanvang 19.00 uur bij Oyfo