Overijssels Senioren Orkest

Het OSO (Overijssels Senioren Orkest) is een harmonieorkest.

Het bestaat uit ongeveer 50 seniorleden, waarvan een gedeelte ook lid is van een andere muziekvereniging in Twente. Wij repeteren overdag.

Het orkest is opgericht op 25 november 1978 en treedt meestal overdag op voor o.a. mensen in verzorgingshuizen, maar ook op buitenlocaties zoals de Houtmaat, de Haarmühle, Bad Bentheim en het WAK.

Alle leden nemen een eigen instrument mee.

Het orkest repeteert:

  • Op woensdagmiddag om de 2 weken
  • Tijd: 14.00-16.00 uur.
  • Plaats: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 140 7555 DN Hengelo
  • Dirigent: Hennie Hobert

Voorzitter: Johan Nijland      tel. 074 2430671

Secretaris: Henk Gellevij       tel. 074 2912048

Voor informatie kunt u terecht op de website www.osohengelo.nl