Twents Fanfare Orkest

Het Twents Fanfare Orkest bestaat naast het orkest uit een slagwerkgroep en een leerlingenorkest.
Het doel van de vereniging is om met veel plezier samen muziek te maken. Ons streven is dan ook om leerlingen zo snel mogelijk in het leerlingenorkest mee te laten spelen, zodat het gevoel voor samen spelen al vroeg wordt ontwikkeld.
Een instrument wordt gratis in bruikleen gegeven. De eerste beginselen worden door eigen leden bijgebracht. Ook kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief muzieklessen worden gevolgd op de Hengelose Muziekschool.
Naast het geven van concerten wordt muzikale medewerking verleend bij St. Nicolaas, Koninginnedag, Carnaval en andere festiviteiten.
Een ieder die zich aangesproken voelt is van harte welkom op maandagavond in het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg 40.
De slagwerkgroep repeteert van 18.45 tot 20.00 uur.
Het orkest repeteert van 20.00 tot 22.00 uur.
Het leerlingenorkest repeteert om de 14 dagen van 19.30 tot 20.00 uur.


Twents Fanfare Orkest
contact:  Jenny Wilms (074-2428686)
internet: www.twentsfanfareorkest.nl
email: jenny.wilms@kpnmail.nl
repetities: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40